I love you eshgham


I love you eshgham

درد و دل


آثار بجا يك عاشق


نويسنده


دوستان


دوستان عاشق


موضوعات :


آمار وبلاگ :

طراح قالب:


كد جاوا :

اسم پسر همراه با معنی ...


آداب و رسوم نامگذاري در گذشته :

معمولا در شب ششم تولد نوزاد كه جشن و شب نشيني بر پا بود همه اقوام بخصوص پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها و سران خانواده گرد مي آمدند و با تبادل نظر نامي را برگزيده و در حاشيه قرآن، ديوان حافظ و يا هر كتاب ارزشمند ديگري همراه با سال، ماه، روز و ساعت تولد نوزاد ثبت مي كردند.
مواقعي كه اتفاق نظر بر اسامي پيشنهادي نبود نامگذاري با راي گيري به سرانجام مي رسيد.
در بعضي خانواده ها انتخاب نام فرزند تازه وارد بر عهده بزرگ فاميل (پدربزرگ، مادربزرگ، عمو، دائي، عمه، خاله) گذاشته مي شد.
گاهي نامگذاري با استفاده از قرآن يا با تفعل از ديوان حافظ صورت مي گرفت.


نحوه اسم گذاری در اين روزگار :

بعضي خانواده ها ترجيح مي دهند كه ميان نام و نام خانوادگي كودك هماهنگي وجود داشته باشد. اين ارتباط ممكن است بصورت صفتي متناسب با اسم، جزئي از كل، كلمات هم ريشه و هم خانواده، يا آهنگ مشابه باشد.
در بعضي خانواده ها نام فرزند با اقتباس از نام مادر، پدر يا هر دو انتخاب مي شود. برخي نيز تمايل دارند كه فرزندانشان اسامي هم آوا يا هم معنا داشته باشند و يا اينكه ابتداي نام كليه فرزندان يك حرف مشخص بوده يا به يك حرف واحد ختم شود.
گاهي به مناسبت خاص يا بنا به درخواست يا وصيت بزرگان خانواده نامي براي نوزاد در نظر گرفته مي شود اما او را به اسم ديگري مي خوانند كه شهرت نام دارد و در شناسنامه ثبت نمي شود.


پيشنهاداتي براي انتخاب نام كودك :


1 - دقت كنيد كه نام علاوه بر آهنگ خوش و معناي پسنديده، تلفظ نسبتا آساني داشته باشد، خيلي مهجور يا پيچيده نباشد و براحتي با اسامي يا كلمات ديگر اشتباه نشود. كودك شما در آغاز سخن گفتن نام خود را مي گويد و در مهد كودك و مدرسه اينگونه ارتباط برقرار مي كند.

2 - اگر خويشاوندان شما از اقوام مختلفي هستند يا اگر ممكن است در آينده فرزند شما در شهر يا كشور ديگري زندگي كند به امكان تلفظ و معناي اسم او در لهجه و زبانهاي ديگر نيز توجه كنيد.

3 -  بعضي از نامها جنسيت ندارند يا جنسيت آنها نامشخص است؛ در انتخاب اينگونه اسامي دقت كنيد و اگر شك داريد قبل از تولد نوزاد با سازمان ثبت احوال مشورت كنيد. بخشي از شكل گيري هويت جنسي اطفال متاثر از نام آنها خواهد بود.


4 -  اگر نام خانوادگي شما طولاني يا تركيبي از چند كلمه است بهتر است يك نام كوتاه براي فرزندتان در نظر بگيريد. اما اگر نام خانوادگي كوتاهي داريد مي توانيد از ميان اسامي بلندتر يا مركب نيز انتخاب كنيد. مي توانيد در طول بارداري نامهايي را كه مي يابيد به تدريج فهرست كنيد تا در فرصت مناسب در مورد معنا و ريشه آن بررسي كرده و با همسر و خانواده تان به تبادل نظر بپردازيد

 

 

معرفی برخی اسم های پسر همراه با معنی هر اسم

 

آبـتين : اسم يکي از شخـصيت هاي شاهـنامه، پدر فريدون
آتـش : آتـش
آذين : نام فرمانده لشگر بابک خـرمدين، تـزيـين و آرايش
آراد : اسم فرشته اي
آرام : ساکت
آرتان : نام پدر زن داريوش کبـير
آرش : اسم يکي از پهـلوانان سنـتي ايران
آرشام : بسيار نيرومند، پدر بزرگ داريوش کبـير
آرمان : هـدف
آرمين : يکي از شخـصيت هاي شاهـنامه
آريا : اسم باستاني ايران
آريامنش : داراي خلق و خوي آريايي، نام پسر داريوش
آريانا : منسوب به نژاد و قوم آرين يا آريايي
آرين : مربوط به نژاد آريا
آزاد : آزاد
آويژه : خاص و خالص،   پاک و پاکيزه
اخـگر : پاره آتش
اردشير : يکي از شخـصيتهاي شاهـنامه
اردلان :
اردوان : يکي از شخـصيت هاي شاهـنامه
ارژنگ : يکي از شخـصيت هاي شاهـنامه
ارسلان : شير
ارشيا : تخـت
اسفنديار : يکي از شخصيتهاي شاهنامه
اشکان : بنيانگذار سلسله اشکانيان
افشار : شريک، معاون، رفيق
افشين : نام سردار ايراني
اميد : اسم پسر به معنی آرزو و آرزو خود نام یک دختر است
امير : شاه
انوش : جاودان
انوشيروان : نام يکي از پادشاهان ايراني در زمان ساسانيان
اورنگ : ادراک
ايرج : نام يکي از شخصيتهاي شاهنامه
بابک : اسم يکي از شخصيت هاي شاهنامه
باربد : نام نوازنده نامي دربار خسرو پرويز
بامداد : آغاز صبح
بامشاد : اسم نوازنده نامي دوران ساسانيان
بامين :
برديا : اسم يک شاهزاده(برادر کمبودجيه پسر کوروش)
برسام : يکي از سرداران يزدگرد ساساني
برنا : این اسم به معنی جوان
بروز : بلند بالا، نام پسر سهراب
برزن : نام پهلوان ايراني، نام پسر گرشاسب
بزرگمهر : يکي از شخصيتهاي شاهنامه
به آئين : به دين
بهبد : نگهبان
بهراد :
بهرام : مريخ، يکي از شخصيتهاي شاهنامه
بهرنگ : رنگ نيک
بهروز : روز خوب و نيک
بهزاد : کسي که به نيکي زاده شده
بهمن : يازدهمين ماه ايراني، نام يکي از شخصيت هاي شاهنامه
بهمنش : داراي مش و کردار شايسته
بهنام : مشهور
بهنود : نام شاهان هند
بيژن : اسم يکي از شخصيتهاي شاهنامه
پارسا : ايراني، مقدس
پاشا : اسم آذري به معناي پروردگار
پرشان :يکي از شخصيت هاي شاهنامه
پرهام : نام يک پيامبر
پژمان :
پوريا :
پويا : جستجو، جويا
پوژمان : آرزو
پولاد : نام يکي از پهلوانان ايراني در زمان کيقباد
پهلبد : آهنگساز دوران خسرو پرويز ساساني
پيام : پيام
پيروز : يکي از شخصيتهاي شاهنامه
پيروزان : نام برادر شاپور اول
پيمان : قبول
تورج : يکي از شخصيت هاي شاهنامه
تهماسب : يکي از شخصيت هاي شاهنامه
تهمورث : نام يکي از شاهان ايراني
تيرداد :
تيمور :
جاويد : ابدي
جمشيد : نام شاهي باستاني، يکي از شخصيت هاي شاهنامه
جهاندار : دارنده جهان
جهانشاه : شاه جهان
جهانگير : فاتح جهان
حامي : مدافع
خداداد : هديه اي از طرف خدا
خسرو : يکي از شخصيتهاي شاهنامه
خشايار : نام يکي از شاهان هخامنشي
داديه :
دارا : ثروتمند، يکي از شخصيتهاي شاهنامه
داراب :يکي از شخصيتهاي شاهنامه
داريوش : اسم يکي از شاهان هخامنشي
دانوش :
رامبد :
رامين :
رامتين :نوازنده معروف زمان ساسانيان
رخشان :درخشان
رستان :يکي از شخصيت هاي شاهنامه
روزبه :
زال : يکي از شخصيتهاي شاهنامه ( پدر رستم )
زامياد : زرتشت
نام يک پيامبر : زند
ساسان : بنيانگذار عهد ساساني
سالار : رهبر
سام : يکي از شخصيتهاي شاهنامه
سامان : خانه، سامان
سامي :بالا مقام
سپهر : آسمان
سروش :
سنجر : شاهزاده
سهراب : اسم يکي از شخصيت هاي شاهنامه ( پسر رستم )
سيامک : مرد سياه مو
سياوش : يکي از شخصيت هاي شاهنامه
شاپور : يکي از شخصيت هاي شاهنامه
شاهرخ : صورت شاه
شاهکام : خواست شاه
شاهين : باز ( پرنده اي کوچکتر از عقاب )ر
شايا : سزاوار
شايان : سزاوار
شروين :
شهاب : ستاره دنباله دار
شهباز : شاهين دربار
شهرام : نام پادشاهي
شهرداد : هديه شهر
شهروز : رودي بزرگ
شهريار : شاه
شهيار : دوست شاه
عماد : اعتماد
فرامرز : یکي از شخصيتهاي شاهنامه
فربد : راست
فرجاد :عالي
فرخ :شاد
فرخزاد : شاد به دنيا آمده
فرداد :
فردوس :بهشت
فردين :
فرزاد : تولد باشکوه
فرزام : سزاوار
فرزان : عاقل
فرزين : دانا
فرشاد : شاد
فرشيد :
فرناز : بالا
فرود : يکي از شخصيت هاي شاهنامه
فروهر : جوهر
فرهاد : يکي از شخصيت هاي شاهنامه
فرهنگ : فرهنگ
فرهود :
فريبرز : يکي از شحصيت هاي شاهنامه
فريد : منحصر بفرد
فريدون : يکي از شخصيت هاي شاهنامه
فيروز : پيروز، پيروزي
کامران : موفق
کامشاد : آرزوي شاد
کاميار : موفق
کسرا : يکي از شخصيت هاي شاهنامه
کاوه : يکي از شخصيت هاي شاهنامه
کاووس : يکي از شخصيت هاي شاهنامه
کورس :
کورش : بنيانگذار سلسله هخامنشي در ايران
کوشا : کوشنده، سخت کوش
کيا : شاه، مدافع، محافظ
کيان : شاهان
کيارش :
کيانوش :يکي از شخصيت هاي شاهنامه
کيخسرو :يکي از شخصيت هاي شاهنامه
کيقباد : يکي از شخصيت هاي شاهنامه
کيوان :جهان
کيومرث : يکي از شخصيت هاي شاهنامه
گباد : يکي از شخصيتهاي شاهنامه
گشتاسب : يکي از شخصيتهاي شاهنامه
گودرز : يکي از شخصيتهاي شاهنامه
گيو : يکي از شخصيتهاي شاهنامه
مازيار :
ماکان :
ماني : نقاشي که خود را پيامبر معرفي مي کرد
منوچهر : يکي از شخصيتهاي شاهنامه
مهبد :
مهراب :يکي از شخصيتهاي شاهنامه
مهران : يکي از شخصيتهاي شاهنامه
مهرداد : هديه آفتاب
مهرزاد : نوزاد آفتاب
مهرک : يکي از شخصيتهاي شاهنامه
مهرنگ : رنگ آفتاب
مهيار : يکي از شخصيتهاي شاهنامه
ميلاد : تولد
نامدار : مشهور
نامور : مشهور
نريمان : يکي از شخصيتهاي شاهنامه
نوري : روشنايي
نوشزاد : بشادي زائيده شده
نويد : خبر خوش
نميا : کوچک
نيوشا : شنونده
هرمز : يکي از شخصيتهاي شاهنامه
هوتن :
هوشمند : دانا
هوشنگ : يکي از شخصيتهاي شاهنامه
هوشيار :دانا
هومان : يکي از شخصيتهاي شاهنامه
هومن : نيک انديش
ورشاسب :
ياشار : نامي آذري - بمعني جاويد


نظرات شما عزیزان:

loveryou
ساعت22:16---10 تير 1390
salam aali bod.

mohammad
ساعت15:28---10 تير 1390
dچشم دوست عزیز
سر میزنیم


نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:


نويسنده: Lover you مورخ: جمعه 10 تير 1390برچسب:, در ساعت: 12:58
|+|

کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
Dastan.kotah & Bahar 20 & Best-Music-Cod


قالب میهن بلاگ download وبلاگ اسکین قالب بلاگ اسکای وبلاگ نویسان قالب وبلاگ دیکشنری آنلاین ایجاد فرم تماس ایجاد گالری عکس نمایش اوقات شرعی تقویم جلالی رتبه سنج گوگل مترجم سایت نمایشگر آی پی گوگل ساخت کد صوتی آنلاین آمارگیر فونت های زیباساز تغییر شکل ماوس فال حافظ فال عشق طالع بینی هندی طالع بینی ازدواج بازی آنلاین فروشگاه اينترنتي ايران آرنا